Enter your keyword

Ochrana Osobných Údajov a Zásady

Dátum účinnosti: 2020-06-01

1. Úvod

Vitajte v Jure Uršič s.p..

Jure Uršič s.p. (“nás”, “my” alebo “naše”) prevádzkuje htttps://moare.art (ďalej len “služba”).

Naše Zásady ochrany osobných údajov upravujú vašu návštevu htttps://moare.arta vysvetľuje, ako zhromažďujeme, chránime a zverejňujeme informácie, ktoré vyplývajú z vášho používania našej služby.

Vaše údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie služieb. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, podmienky použité v týchto zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Zmluvných podmienkach.

Naše Zmluvné podmienky (“Podmienky”)upravujú všetky používanie našej Služby a spolu so Zásadami ochrany osobných údajov predstavujú váš súhlas s nami (“zmluva”).

2. Vymedzenie pojmov

SERVICE znamená htttps://moare.art internetovú stránku prevádzkovanú spoločnosťou Jure Uršič s.p..

OSOBNÉ ÚDAJE znamenajú údaje o živej osobe, ktorú možno identifikovať z týchto údajov (alebo z údajov a iných informácií, ktoré máme k dispozícii alebo pravdepodobne prídu do nášho vlastníctva).

ÚDAJE O POUŽÍVANÍ sú údaje zhromaždené automaticky buď generované používaním služby, alebo zo samotnej infraštruktúry služieb (napríklad trvanie návštevy stránky).

COOKIES sú malé súbory uložené vo vašom zariadení (počítač alebo mobilné zariadenie).

PREVÁDZKOVATEĽ ÚDAJOV je fyzická alebo právnická osoba, ktorá (samostatne alebo spoločne alebo spoločne s inými osobami) určuje účely, na ktoré a spôsob, akým sa akékoľvek osobné údaje spracúvajú alebo sa majú spracúvať. Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov sme prevádzkovateľom vašich údajov.

SPRACOVATELIA ÚDAJOV (ALEBO POSKYTOVATELIA SLUŽIEB) sú každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva údaje v mene Prevádzkovateľa. Služby rôznych poskytovateľov služieb môžeme využívať na efektívnejšie spracovanie vašich údajov.

DOTKNUTÁ OSOBA je každá živá osoba, ktorá je predmetom osobných údajov.

POUŽÍVATEĽ je jednotlivec, ktorý používa našu Službu. Používateľ zodpovedá Dotknutej osobe, ktorá je predmetom osobných údajov.

3. Zhromažďovanie a používanie informácií

Zhromažďujeme niekoľko rôznych typov informácií na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať a zlepšovať naše služby.

4. Typy zhromaždených údajov

Osobné údaje

Pri používaní našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré môžu byť použité na kontaktovanie alebo identifikáciu vás (“Osobné údaje”). Osobne identifikovateľné informácie môžu okrem iného zahŕňať:

0.1. E-mailová adresa

0.2. Krstné meno a priezvisko

0.3. Telefónne číslo

0.4. Adresa, Krajina, Štát, Provincia, PSČ, Mesto

0.5. Súbory cookie a údaje o používaní

Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali s informačnými bulletinmi, marketingovými alebo propagačnými materiálmi a ďalšími informáciami, ktoré by vás mohli zaujímať. Môžete sa odhlásiť z prijímania akejkoľvek alebo všetkých týchto oznámení od nás pomocou odkazu na odhlásenie.

Údaje o používaní

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odosiela vždy, keď navštívite našu službu alebo keď pristupujete k službe prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia alebo prostredníctvom ľubovoľného zariadenia (“Údaje o používaní”).

Tieto údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. ip adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Keď pristupujete k službe so zariadením, tieto údaje o používaní môžu obsahovať informácie, ako je typ zariadenia, ktoré používate, jedinečný identifikátor vášho zariadenia, ADRESA IP vášho zariadenia, operačný systém vášho zariadenia, typ používaného internetového prehľadávača, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Údaje o polohe

Informácie o vašej polohe môžeme použiť a uložiť, ak nám na to dáte povolenie (“Lokalizačné údaje”). Tieto údaje používame na poskytovanie funkcií našej služby na zlepšenie a prispôsobenie našej služby.

Pri používaní našej služby môžete kedykoľvek povoliť alebo zakázať služby určovania polohy prostredníctvom nastavení zariadenia.

Sledovanie údajov o súboroch cookie

Súbory cookie a podobné technológie sledovania používame na sledovanie aktivity v našej službe a uchovávame určité informácie.

Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa odosielajú do vášho prehliadača z webovej lokality a ukladajú sa vo vašom zariadení. Na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšenie a analýzu našich služieb sa používajú aj iné technológie sledovania, ako sú majáky, značky a skripty.

Svoj prehliadač môžete nariadiť, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby označoval, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však súbory cookie neakceptujete, niektoré časti našej Služby možno nebudete môcť používať.

Príklady súborov cookie, ktoré používame:

0.1. Súbory cookie relácie: Na prevádzkovanie našej služby používame súbory cookie relácie.

0.2. Súbory cookie preferencií: Súbory cookie preferencií používame na zapamätanie vašich preferencií a rôznych nastavení.

0.3. Bezpečnostné súbory cookie: Bezpečnostné súbory cookie používame na bezpečnostné účely.

0.4. Reklamné súbory cookie: Reklamné súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré môžu byť relevantné pre vás a vaše záujmy.

Ďalšie údaje

Pri používaní našej služby môžeme zhromažďovať aj nasledujúce informácie: pohlavie, vek, dátum narodenia, miesto narodenia, údaje o pase, občianstvo, registrácia v mieste bydliska a skutočná adresa, telefónne číslo (práca, mobil), podrobnosti o dokladoch o vzdelávaní, kvalifikácii, odbornej príprave, pracovných zmluvách, dohodách o nezverejňovaní, informácie o prémiách a náhrade, informácie o rodinnom stave, rodinní príslušníci, číslo sociálneho zabezpečenia (alebo iného identifikačného daňovníka) , kancelárske umiestnenie a ďalšie údaje.

5. Používanie údajov

Jure Uršič s.p. používa zhromaždené údaje na rôzne účely:

0.1. poskytovať a udržiavať našu službu;

0.2. informovať vás o zmenách v našej Službe;

0.3. aby ste sa mohli zúčastňovať interaktívnych funkcií našej Služby, keď sa tak rozhodnete;

0.4. poskytovať zákaznícku podporu;

0.5. zhromažďovať analýzy alebo cenné informácie, aby sme mohli zlepšiť naše služby;

0.6. monitorovať používanie našej Služby;

0.7. odhaľovať technické otázky, predchádzať mu a riešiť ich;

0.8. splniť akýkoľvek iný účel, na ktorý ho poskytnete;

0.9. plniť naše povinnosti a presadzovať naše práva vyplývajúce z akýchkoľvek zmlúv uzatvorených medzi vami a nami, vrátane fakturácie a inkasa;

0.10. poskytnúť vám oznámenia o vašom účte a/alebo predplatnom vrátane oznámení o uplynutí platnosti a obnovení, e-mailových pokynov atď.;

0.11. poskytovať vám novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o iných tovaroch, službách a udalostiach, ktoré ponúkame, ktoré sú podobné tým, ktoré ste už zakúpili alebo o ktoré ste sa pýtali, pokiaľ ste sa nerozhodli nedostávať takéto informácie;

0.12. akýmkoľvek iným spôsobom môžeme opísať, keď poskytnete informácie;

0.13. na akýkoľvek iný účel s vaším súhlasom.

6. Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a zásady.

Údaje o používaní budeme uchovávať aj na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú kratšie obdobie, okrem prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo na zlepšenie funkčnosti našej Služby, alebo sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje dlhšie.

7. Prenos údajov

Vaše údaje vrátane osobných údajov môžu byť prenesené do počítačov nachádzajúcich sa mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie a uchovávať ich na počítačoch nachádzajúcich sa mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony o ochrane údajov môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.

Ak sa nachádzate mimo Nemecka a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, upozorňujeme, že údaje vrátane osobných údajov prenášame do Nemecka a spracúvame ich tam.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje vaše predloženie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.

Spoločnosť Jure Uršič s.p. podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a aby sa vaše osobné údaje nevykonávali do organizácie alebo krajiny, pokiaľ neexistujú primerané kontroly vrátane bezpečnosti vašich údajov a iných osobných údajov.

8. Zverejňovanie údajov

Môžeme zverejniť osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, alebo vám poskytnete:

0.1. Zverejňovanie informácií pre orgány činné v trestnom konaní.

Za určitých okolností sa od vás môže požadovať, aby sme vaše osobné údaje zverejnili, ak to vyžaduje zákon alebo ako odpoveď na platné žiadosti verejných orgánov.

0.2. obchodnú transakciu.

Ak sa my alebo naše dcérske spoločnosti podieľame na fúzii, akvizícii alebo predaji aktív, vaše osobné údaje môžu byť prevedené.

0.3. Iné prípady. Vaše informácie môžeme zverejniť aj:

0.3.1. našim dcérskym spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam;

0.3.2. dodávateľom, poskytovateľom služieb a iným tretím stranám, ktoré používame na podporu nášho podnikania;

0.3.3. splniť účel, na ktorý ho poskytnete;

0.3.4. za účelom zahrnutia loga vašej spoločnosti na našu webovú stránku;

0.3.5. na akýkoľvek iný účel, ktorý zverejníme pri poskytovaní informácií;

0.3.6. s vaším súhlasom v iných prípadoch;

0.3.7. ak sa domnievame, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti, našich zákazníkov alebo iných.

9. Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich dát je pre nás dôležitá, ale pamätajte, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný. Hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

10. Vaše práva na ochranu údajov podľa
všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Ak máte bydlisko v Európskej únii (EÚ) a Európskom hospodárskom priestore (EHP), máte určité práva na ochranu údajov, na ktoré sa vzťahuje GDPR.

Naším cieľom je prijať primerané opatrenia, ktoré vám umožnia opraviť, zmeniť, odstrániť alebo obmedziť používanie vašich osobných údajov.

Ak chcete byť informovaní o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame, a ak chcete, aby boli odstránené z našich systémov, napíšte nám na info@moare.art.

Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

0.1. právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o vás máme;

0.2. právo na opravu. Máte právo na opravu vašich informácií, ak sú tieto informácie nepresné alebo neúplné;

0.3. právo namietať. Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov;

0.4. právo na obmedzenie. Máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov;

0.5. právo na prenosnosť údajov. Máte právo dostať kópiu vašich osobných údajov v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom a bežne používanom formáte;

0.6. právo odvolať súhlas. Máte tiež právo odvolať svoj súhlas kedykoľvek, keď sa spoliehame na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov;

Upozorňujeme, že pred odpoveďou na takéto žiadosti vás môžeme požiadať o overenie vašej identity. Upozorňujeme, že bez potrebných údajov nemusíme byť schopní poskytovať službu.

Máte právo sťažovať sa úradu na ochranu údajov v prípade zhromažďovania a používania vašich osobných údajov. Ďalšie informácie vám poskytne miestny úrad na ochranu údajov v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

11. Vaše práva na ochranu údajov podľa Kalifornského zákona o ochrane osobných údajov (CalOPPA)

CalOPPA je prvý štátny zákon v národe požadovať komerčné webové stránky a on-line služby, aby ste mohli písať zásady ochrany osobných údajov. Zákon dosah sa tiahne aj mimo Kaliforniu požadovať, aby osoba alebo spoločnosť v Spojených štátoch (a predstaviteľné svet), ktorý prevádzkuje webové stránky zhromažďovanie osobne identifikovateľné informácie od spotrebiteľov Kalifornie, aby ste mohli písať nápadné zásady ochrany osobných údajov na svojich internetových stránkach uvádza presne informácie, ktoré sú zhromažďované a tých jednotlivcov, s ktorými je zdieľaná, a dodržiavať tieto zásady.

Podľa CalOPPA súhlasíme s nasledujúcimi:

0.1. užívatelia môžu navštíviť naše stránky anonymne;

0.2. naše zásady ochrany osobných údajov odkaz obsahuje slovo “Súkromie”, a možno ľahko nájsť na domovskej stránke našich webových stránok;

0.3. používateľom budú informovaní o akýchkoľvek zmenách zásad ochrany osobných údajov na našej stránke zásad ochrany osobných údajov;

0.4. užívatelia sú schopní zmeniť svoje osobné údaje e-mailom nám na info@moare.art.

Naše zásady týkajúce sa signálov “Nesledovať”:

Ctíme si signály Do Not Track a nesledujeme, nesledujeme, nesledujeme ani nepoužívame reklamu, keď je zavedený mechanizmus prehliadača Nesledovať. Do Not Track je preferencia, ktorú môžete nastaviť vo webovom prehliadači informovať webové stránky, ktoré nechcete sledovať.

Funkciu Do Not Track môžete zapnúť alebo vypnúť na stránke Predvoľby alebo Nastavenia vo webovom prehľadávači.

12. Vaše práva na ochranu údajov podľa Kalifornského zákona o ochrane osobných údajov spotrebiteľov (CCPA)

Ak ste obyvateľom Kalifornie, máte právo dozvedieť sa, aké údaje o vás zhromažďujeme, požiadajte o vymazanie vašich údajov a nie ich predaj (zdieľanie). Ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu údajov, môžete podať určité žiadosti a opýtať sa nás:

0.1. Aké osobné údaje o vás máme. Ak podať túto žiadosť, vrátime sa vám:

0.0.1. Kategórie osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili.

0.0.2. Kategórie zdrojov, z ktorých zhromažďujeme vaše osobné údaje.

0.0.3. Obchodné alebo obchodné účely na zhromažďovanie alebo predaj vašich osobných údajov.

0.0.4. Kategórie tretích strán, s ktorými zdieľame osobné údaje.

0.0.5. Konkrétne osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili.

0.0.6. Zoznam kategórií osobných údajov, ktoré sme predali, spolu s kategóriou akejkoľvek inej spoločnosti, ktorej sme ich predali. Ak sme nepredali vaše osobné údaje, budeme vás o tom informovať.

0.0.7. Zoznam kategórií osobných údajov, ktoré sme zverejnili na obchodné účely, spolu s kategóriou akejkoľvek inej spoločnosti, s ktorou sme ich zdieľali.

Upozorňujeme, že máte právo požiadať nás, aby sme vám poskytli tieto informácie až dvakrát za valcovanie dvanásťmesačného obdobia. Keď podať túto žiadosť, poskytnuté informácie môžu byť obmedzené na osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili v predchádzajúcich 12 mesiacoch.

0.2. Odstránenie osobných údajov. Ak podať túto žiadosť, odstránime osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, od dátumu vašej žiadosti od našich záznamov a nasmerujeme všetkých poskytovateľov služieb, aby urobili to isté. V niektorých prípadoch sa vymazanie môže vykonať prostredníctvom zrušenia identifikácie informácií. Ak sa rozhodnete odstrániť svoje osobné údaje, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcie, ktoré vyžadujú, aby vaše osobné údaje fungovali.

0.3. Ak chcete prestať predávať svoje osobné údaje. Vaše osobné údaje nepredávame ani neprenajímame tretím stranám na žiadny účel. Vaše osobné údaje nepredávame za peňažnú protihodnotu. Za určitých okolností však prenos osobných údajov na tretiu stranu alebo v rámci našej rodiny spoločností bez peňažnej protihodnoty možno považovať za “predaj” podľa kalifornského práva. Ste jediným vlastníkom vašich osobných údajov a môžete kedykoľvek požiadať o zverejnenie alebo vymazanie.

Ak odošlete žiadosť o zastavenie predaja vašich osobných údajov, prestaneme uskutočňovať takéto prenosy.

Upozorňujeme, že ak nás požiadate o vymazanie alebo zastavenie predaja vašich údajov, môže to mať vplyv na vaše skúsenosti s nami a možno sa nebudete môcť zúčastniť určitých programov alebo členských služieb, ktoré vyžadujú používanie vašich osobných údajov, aby fungovali. Za žiadnych okolností vás však nebudeme diskriminovať za uplatňovanie vašich práv.

Ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu údajov v Kalifornii popísané vyššie, pošlite svoju žiadosť (y) e-mailom: info@moare.art.

Na vaše práva na ochranu údajov, ktoré sú popísané vyššie, sa vzťahuje centrálna protistrana, skratka pre kalifornský zákon o ochrane osobných údajov spotrebiteľov. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte oficiálnu webovú stránku Kalifornia Legislatívne informácie. Centrálna protistrana nadobudla účinnosť 01.1.2020.

13. Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnávať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán na uľahčenie našich služieb (“poskytovatelia služieb”),poskytovať služby v našom mene, poskytovať služby súvisiace so službami alebo nám pomáhať pri analýze spôsobu využívania našej služby.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom len na vykonávanie týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nezverejňovať ani používať na žiadny iný účel.

14. Analýza

Poskytovateľov služieb tretích strán môžeme používať na monitorovanie a analýzu používania našej Služby.

15. Nástroje CI/CD

Na automatizáciu procesu vývoja našej služby môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán.

16. Remarketing správania

Remarketingové služby môžeme použiť na inzerciu na webových stránkach tretích strán po tom, ako ste navštívili našu službu. My a naši dodávatelia tretích strán používame súbory cookie na informovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe vašich minulých návštev našej služby.

17. Platby

V rámci služby môžeme poskytovať platené produkty a/alebo služby. V takom prípade používame služby tretích strán na spracovanie platieb (napr. spracovateľov platieb).

Údaje o vašej platobnej karte nebudeme ukladať ani zhromažďovať. Tieto informácie sa poskytujú priamo našim spracovateľom platieb tretích strán, ktorých používanie vašich osobných údajov sa riadi ich Zásadami ochrany osobných údajov. Títo spracovatelia platieb dodržiavajú normy stanovené pci-DSS, ktoré spravuje Rada pre bezpečnostné normy PCI, ktorá je spoločným úsilím značiek ako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečné spracovanie platobných informácií.

18. Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na prepojenie tretej strany, budete presmerovaní na lokalitu danej tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prešli zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej lokality.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo praktikami akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán a nenesieme žiadnu zodpovednosť za ne.

19. Ochrana osobných údajov detí

Naše Služby nie sú určené na používanie deťmi mladšími ako 18 rokov (“Dieťa” alebo “Deti”).

Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 18 rokov. Ak sa dozviete, že nám dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že osobné údaje od detí sme zhromaždili bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

20. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Akékoľvek zmeny vás budeme informovať zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Pred nadobudnutím účinnosti zmeny a aktualizáciou “dátumu účinnosti” v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov vás budeme inštandiovať prostredníctvom e-mailu a/alebo výrazného upozornenia na našu službu.

Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezradili všetky zmeny. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

21. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom: info@moare.art.